การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2559

e0b8a0e0b8b2e0b8a9e0b8b2e0b984e0b897e0b8a2

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดในประกาศคุรุสภา หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัด และครูภาษาไทยสังกัด สพม.7 ที่อยู่ใน อ.กบินทร์บุรี และ อ.นาดี ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบรายงานประวัติและผลงานพร้อมรายงานผลงานสำคัญที่ดีที่สุดซึ่งแสดงการแก้ไขปัญหาและ/หรือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ ไม่เกิน ๒ เรื่อง พร้อมผลงานและตัวอย่างผลงานของนักเรียน จำนวน ๒ เล่ม ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 7 กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ดาวโหลดเอกสาร
1. หนังสือนำ
2. ประกาศคุรุสภา และ แบบรายงานประวัติและผลงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.