สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559

main_0_20140717-092822
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศเพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 และปรับปรุงทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใช้ข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกคนในสังกัดกรอกแบบสำรวจตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและส่งกลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559

*หนังสือตัวจริงได้ส่งไปในวันเดียวกันนี้ (26 กันยายน 2559)

ดาวโหลดเอกสาร

1. หนังสือนำ
2. แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published.