การรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ และ หนึ่งแสนครูดี ในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2559

sourcefile_873b5e64d25c3664d277096b22a2debb

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จะมีการจัดงานวันครูประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนสายมิตรศึกษา โดยจะจัดให้มีพิธีบูชาบูรพาจารย์ การทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ ในงานวันครู นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศตามเอกสารแนบ เข้าร่วมงานวันครูเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

Leave a Reply

Your email address will not be published.