ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559

2013121341723

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้ออกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2559 และประกาศมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวมายังท่านเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในโรงเรียนของท่านทราบด้วย และเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวโหลดได้ที่ LINK ด้านล่าง

CCI29122558

1. หนังสือนำ


2. ประกาศ การส่งผลงานวิจัยฯ พร้อมแบบฟอร์ม
3. ประกาศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม พร้อมแบบฟอร์ม

Leave a Reply

Your email address will not be published.