การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 และ เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560 รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวมายังท่านเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

เอกสารแนบ
1. หนังสือนำ
2. การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
3. การส่งงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.