ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

_MG_9197_Cover-620x392

ด้วยในปี พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำผ้ากฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดวิเวกวายุพัด พระอารามหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังแนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอเชิญชวนท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมอนุโมทนาบุญและบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสามารถบริจาคได้ที่ กลุ่มการเงิน สำนักงานอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ จัดส่งโดยสั่งจ่ายธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “เลขาธิการคุรุสภา” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ศึกษาธิการ 10304 หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขาที่ 059-0-10406-3 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินหรือสำเนาใบรับฝากเงิน และแจ้งชื่อ-สกุล/ที่อยู่ ไปให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทางไปรษณีย์หรือโทรสาร เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

DOWNLOAD เอกสารแนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.