ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560


ด้วยในปีพุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดคิรีวิหาร (ธ) ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังแนบมาพร้อมหนังสือนี้

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านแจ้งประกาศฯ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รายละเอียดตามปรากฏด้านล่างนี้

ช่องทางการบริจาคเงิน

  • กลุ่มการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 02-282-3158
  • ธนาณัติ สั่งจ่าย “ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304” ชื่อผู้รับ “เลขาธิการคุรุสภา”
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-0-10406-3

*ทั้งนี้ให้ส่งสำเนาใบโอนเงินให้กลุ่มการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามที่อยู่ข้างต้นเพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.