การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559


ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกครูภาษาไทยเพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 50 คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบท้าย
1. หนังสือนำ
2. ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published.