แนวทางการเตรียมเอกสารเพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตาม link ด้านล่างครับ

DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published.