แจ้งผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

maxresdefault

ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ได้มีการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 ซึ่งมีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 มายังท่านตามเอกสารแนบ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558

Leave a Reply

Your email address will not be published.