องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • โรงเรียนเทศบาล ๑ ( กบินทร์ราษฎรอำรุง )
  • โรงเรียนเทศบาล ๒ ( วัดใหม่ท่าพาณิชย์ )
  • โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
  • โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
  • โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร