สังกัด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 อำเภอกบินทร์บุรี

 • ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
 • วัดโคกป่าแพง
 • บ้านหนองช้างลง
 • บ้านชำโสม
 • บ้านนางเลง
 • วัดปากแพรก
 • วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
 • บ้านโปร่งสะเดา
 • บ้านเขาไม้แก้ว
 • บ้านคลองตามั่น
 • บ้านคลองเจ้าแรง
 • บ้านนาคลองกลาง
 • บ้านหนองประดู่
 • บ้านหนองหัวช้าง
 • บ้านโนนสะอาด
 • บ้านหนองบัว
 • วัดศรีสุวรรณาราม
 • วัดตันทาราม
 • บ้านหนองอนามัย
 • วัดเนาวรัตนาราม
 • บ้านท่าอุดม
 • บ้านหนองมันปลา
 • วัดศรีสวัสดิ์
 • บ้านหนองไผ่ล้อม
 • บ้านหนองโดน
 • วัดปากน้ำ
 • บ่อทองวิทยา
 • บ้านกุงประชาสรรค์
 • บ้านบุเสี้ยว
 • บ้านพระปรง
 • วัดวัฒนารังษี
 • บ้านหนองนาใน
 • บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)
 • อนุบาลกบินทร์บุรี
 • บรรหารวิทยา
 • บ้านไผ่
 • วัดราษฎร์รังษี
 • บ้านโคกหอม
 • บ้านโคกสว่าง
 • บ้านโนนหัวบึง
 • บ้านหนองปรือ
 • บ้านตรอกปลาไหล
 • บ้านซ่ง
 • วัดย่านรี
 • บ้านเขาด้วน
 • ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
 • บ้านโคกกระท้อน
 • ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
 • บ้านหนองตลาด
 • บ้านคลองร่วม
 • วัดใหม่พรหมสุวรรณ
 • บ้านหนองศรีวิชัย
 • วัดวังหวาย
 • บ้านหนองจิก
 • วัดรัตนโชติการาม
 • วัดรัตนชมภู
 • วัดเกาะแดง
 • บ้านวังตะเคียน
 • บ้านหนองคล้า
 • บ้านแก่ง
 • วัดจันทรังษีถาวร
 • วัดเนินสูง
 • บ้านเขากระแต
 • บ้านคลองระกำ
 • บ้านหนองหอย
 • บ้านวังมะกรูด
 • บ้านเขาถ้ำ
 • บ้านไทยเจริญ
 • บ้านคลองสิบสอง
 • บ้านโปร่งใหญ่
 • บ้านใหม่พัฒนา
 • บ้านคลองหันแดง
 • บ้านวังกวาง
 • บ้านวังดินสอ
 • บ้านเขาปูน
 • บ้านทด
 • บ้านโคกลาน
 • บ้านโคกสั้น
 • บ้านคลองอุดม
 • วัดโคกขี้เหล็ก
 • วัดโคกอุดม
 • วัดหาดสูง
 • บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ)
 • บ้านปราสาท
 • บ้านวังบัวทอง