สพม. 7 ในเขตอำเภอกบินทร์บุรีและอำเภอนาดี

  • โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
  • โรงเรียนกบินทร์วิทยา
  • โรงเรียนกบินทร์บุรี
  • โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
  • โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
  • โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
  • โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี