ประชาสัมพันธ์เบอร์ CALL CENTER ของคุรุสภา

CallCenterAgents

ตอนนี้ คุรุสภา มี CALL CENTER แล้วนะครับ ทั้งหมด 5 คู่สาย ครับ
ท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือ ต้องการทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุรุสภา สามารถโทรไปได้เลยครับที่เบอร์

โทร. 02-304-9899 ทั้งหมด 5 คู่สาย ยินดีให้บริการครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.