ประกาศผลรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2558

e0b8a0e0b8b2e0b8a9e0b8b2e0b984e0b897e0b8a2

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกครูภาษาไทยเพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2558 จำนวน 50 คน ตามประกาศที่มาพร้อมกับหนังสือนี้ นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา เรื่อง ครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูประกาศผลได้จากไฟล์ด้านล่าง

ประกาศผลรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.